Aktuális

TELJES    MÉHZÁRLAT    FELPÉCEN !

2021. MÁJUS 21-TŐL

KORLÁTOZOTT ÜGYFÉLFOGADÁS !

Tisztelt Ügyfeleink!

Annak érdekében, hogy a járvány felgyorsulásának a lehetőségét csökkentsük, 2021. JANUÁR 28-án 8.00 órától kezdődően a hivatali ügyfélfogadás a veszélyhelyzet időtartama alatt szünetel, kizárólag azokban az ügycsoportokban megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét ( kétség esetén az ügyintézővel történő előzetes telefonos egyeztetés alapján kizárólag munkaidőben, hétfőtől csütörtökig 8-15,30 óráig, illetve pénteken 8-12 óráig ).

Elérhetőségek:

Ügyintézők:

                     Mobil: 20/4363-176

                     Telefon:96/551-072

                     HALASZTHATATLAN ANYAKÖNYVI ÜGYBEN IDŐPONT-EGYEZTETÉS (pl.                           HALÁLESET BEJELENTÉSE): 96/480-001

                     E-mail: polhivfelpec@gmail.com

                     Hivatali kapu: KORJFELPEC vagy FELPEC9122

Polgármester: 20/920-6527

Az ügyfelek az elektronikus ügyintézés, a postai út, és a telefonos lehetőségek közül választhatnak. Csak azok a jogszabály által személyes megjelenésre kötelezett ügyfelek léphetnek be a hivatalba (kizárólag orrot és szájat takaró arcmaszkban), akik vállalják a testhőmérséklet-ellenőrzést a belépéskor.

Nem léphet a hivatalba olyan személy, akinek a testhőmérséklete a 37,3 C fokot meghaladja. Amennyiben ez a belépéskor megállapításra kerül, a hivatal a személyes megjelenésre kötelezett ügyfelet visszafordítja, és megtagadja belépésének engedélyezését.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

                                                                      Felpéc Község Önkormányzata

                                                                      Gyarmati KÖH Felpéci-Csikvándi Kirendeltsége

______________________________________________________________________

SZOLGÁLTATÓHÁZ                  PROGRAMTERVEZET
NOVEMBER
 


HATÁROZAT

Felpéc község településrendezési eszközök módosítása (msz: TT-20323) partnerségi egyeztetése lezárásáról


Felpéc Község Önkormányzata

44/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TT-20323 munkaszámú településrendezési eszközök módosítása partnerségi egyeztetéséről és annak lezárásáról a következőképpen határozott:

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a TT-20323 msz-ú Felpéc község településrendezési eszközök módosítása partnerségi egyeztetését a polgármester a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés előírása alapján, Felpéc Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IX.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1.) pont szerinti partnerségi egyeztetés folyamán észrevétel, vélemény nem érkezett.

3.) A Képviselő-testület e határozata közzétételét elrendeli, egyidejűleg a közzététellel az 1.) pont szerinti partnerségi egyeztetést lezárja.

4.) A Képviselő-testület a tárgyalásos eljárás végső szakmai véleményezési szakaszának indítását jóváhagyja.

A határozat végrehajtása (ideértve különösen a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében írt további intézkedések megtételét) a polgármester kötelezettségét képezi.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: polgármester

 Felpéc, 2020. szeptember 26.

                                                             Kuglics Tamás s.k.                                                                               polgármester    

MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMRA 

Felpéc Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Felpéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete előírásai szerint

                                                       lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

  • Felpéc településrendezési eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárást megelőző partnerségi tájékoztatás

A lakossági fórum időpontja:

  • 2020. szeptember 16. 9.00 óra

Helyszín:

  • Felpéc Község Önkormányzata székhelye (közös önkormányzati hivatali kirendeltség)

           9122 Felpéc, Dózsa u. 9.

A lakossági fórumot követően 2020. szeptember 24-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

  • írásos észrevétel az Önkormányzat címére (9122 Felpéc, Dózsa u. 9.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel az polhivfelpec@gmail.com e-mail címre.

Felpéc, 2020. szeptember 8.

                                                            Kuglics Tamás

                                                            polgármester