Aktuális
Itt add meg az alcímet

SZOLGÁLTATÓHÁZ                  PROGRAMTERVEZET
SZEPTEMBER
 


EBOLTÁS

2020. SZEPTEMBER 18. (PÉNTEK)

TELJES MÉHZÁRLAT!

FELPÉCEN !

MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMRA 

Felpéc Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Felpéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete előírásai szerint

                                                       lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

  • Felpéc településrendezési eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárást megelőző partnerségi tájékoztatás

A lakossági fórum időpontja:

  • 2020. szeptember 16. 9.00 óra

Helyszín:

  • Felpéc Község Önkormányzata székhelye (közös önkormányzati hivatali kirendeltség)

           9122 Felpéc, Dózsa u. 9.

A lakossági fórumot követően 2020. szeptember 24-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

  • írásos észrevétel az Önkormányzat címére (9122 Felpéc, Dózsa u. 9.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel az polhivfelpec@gmail.com e-mail címre.

Felpéc, 2020. szeptember 8.

                                                            Kuglics Tamás

                                                            polgármester