Aktuális
Itt add meg az alcímet

SZOCIÁLIS TŰZIFA -TÁMOGATÁS

Lakossági szociális tűzifa juttatásáról Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Felpécen életvitelszerűen laknak és lakcímmel rendelkeznek.

Az ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

1. Támogatásra jogosult rászoruló, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c)eakár természetbeni, akár pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra ) jogosult.

2. Támogatásra jogosult rászoruló, aki családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevel.

3. Támogatásra jogosult rászoruló az a személy is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén a 85 500 Ft-ot, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % -t,

b) az a) alpont alá nem tartozó más személy esetében 57 000 Ft-ot, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-t,

minden esetben akkor, ha fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, erről nyilatkoznak és a tűzifa támogatásra irányuló kérelmüket legkésőbb 2018. december 7. napjáig benyújtják, és jövedelmüket igazolják. A kérelem az Önkormányzat hivatalában (Dózsa u. 9.) átvehető, vagy  e tájékoztatót követően közzétett .pdf formátumban kinyomtatható.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család olyan ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető, vagy ténylegesen lakatlan.

A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2018. december 12. napjáig dönt, majd - legkésőbb 2019. február 15. napjáig - gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A TŰZIFÁT MÉTERBEN KAPJA ÉS UGYANÍGY MÉTERBEN SZÁLLÍTJA KI AZ ÖNKORMÁNYZAT A JOGOSULTAK RÉSZÉRE.

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított,    1 760 220 Ft (337 820 + 1 422 400 Ft) értékű kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által saját költségvetéséből biztosított 125 730 Ft (24 130+101 600 Ft) összegű saját forrás és a szállítás(ok) kb. 3 - 400 000 Ft-os költsége.

Felpéc, 2018. november 23.

                                                                        Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

83. SZÁMÚ FŐÚT GYŐR - PÁPA KÖZT TERVEZETT SZAKASZ 

Partnerségi hirdetménye és lakossági fórum meghívója

                                     Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó

83. SZÁMÚ FŐÚT GYŐR - PÁPA KÖZT TERVEZETT SZAKASZÁNAK BEILLESZTÉSE AZ ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉBE

(Munkaszám: 17127)

Győr, Koroncó, Győrszemere, Tét, Felpéc, Mórichida, Gyarmat települések polgármestere - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése előírása alapján, a 17127 munkaszámú "83. számú főút Győr-Pápa között tervezett szakaszának beillesztése az érintett települések településrendezési tervébe" tárgyú dokumentációt tárgyalásos eljárás lefolytatása előtt partnerségi véleményezésre bocsátja.

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2018. január 22. 15.00 óra

Helyszín: Tét Közös Önkormányzati Hivatal, Tanácsterem 9100 Tét, Fő u. 88.

A partnerségi dokumentáció megtekinthető a www.tet.hu honlapon.

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban a partnerek az érintettségük szerinti önkormányzathoz 2018. január 30-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

Győr: Győr Polgármesteri Hivatal, 9021 Győr, Városház tér 1.

nemeth.ida@gyor-ph.hu

Koroncó: Koroncó Polgármesteri Hivatal, 9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.

koronco@axelero.hu

Győrszemere: Győrszemere Polgármesteri Hivatal, 9121 Győrszemere, Fő utca 20.

polgarmester@gyorszemere.hu

Felpéc: Felpéc Polgármesteri Hivatal, 9122 Felpéc, Dózsa utca 9.

polhivfelpec@gmail.com

Tét: Tét Közös Önkormányzati Hivatal, 9100 Tét, Fő u. 88.

banfi.lajos@tet.hu

Mórichida: Mórichida Polgármesteri Hivatal, 9131 Mórichida, Fő utca 131.

jegyzo@morichida.net

Gyarmat: Gyarmat Polgármesteri Hivatal, 9126 Gyarmat, Magyar utca 14.

polg.hiv.gyarmat@rlan.hu

Tét, 2018. január 11.