LAKOSSÁGI FÓRUM

M E G H Í V Ó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Felpéc Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Felpéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete előírásai szerint

lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

  • Felpéc településrendezési eszközeinek módosítása állami főépítészi megelőző partnerségi véleményeztetés

A lakossági fórum időpontja:

  • 2021. december 13. 9.00 óra

Helyszín:

  • Felpéc Község Önkormányzata székhelye

9122 Felpéc, Dózsa u. 9.

A lakossági fórumot követően 2021. december 21-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

  • írásos észrevétel az Önkormányzat címére (9122 Felpéc, Dózsa u. 9.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel a polhivfelpec@gmail.com e-mail címre.

Felpéc, 2021. december 2.

                                                                           Kuglics Tamás s. k.

                                                                          polgármester

Partnerségi Tájékoztatás

Módosítással érintett terület:

Rákóczi Ferenc utca - József Attila utca - Dózsa György utca által határolt tömb és a 365, 366, 367, 368/1 hrsz-ú területek.

Módosítással érintett terület


Módosítás összefoglalása:

A Rákóczi Ferenc utca - József Attila utca - Dózsa György utca által határolt tömb és a 365, 366, 367, 368/1 hrsz-ú területek Lf-1 övezetből Lf-2 övezetbe kerülnek át. A Rákóczi Ferenc utca és az Irinyi utca a módosítással érintett szakaszon féloldalas beépítésű. A módosítással (kisebb min. teleknagyság szabályozása) lehetővé válik a hosszú telkek megosztására. Településképileg kedvezőbb megjelenést ad hosszútávon az utcának, ha nem hátsókertek néznek rá, hanem rendezett utcakép.

Az Lf-1 és az Lf-2 övezet előírásait a lenti táblázat mutatja: