Óvoda

9122 Felpéc, Petőfi u. 60.

Intézmény vezető: Németh Judit

Telefon: 20/436-3133

Fogadóóra: kedd 13-14 óráig

A Felpéci Mesevilág Óvoda a 977 lélekszámú Felpéc község közigazgatási területén helyezkedik el. A település a Sokoró lábánál található. Az óvodát a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete működteti. Településünk közel van a megye központhoz, ez meghatározza az emberek munkalehetőségét. 

Óvodánk épülete több mint 40 éve várja a legkisebbeket. Az elmúlt években kívül és belül is megújult az óvoda épülete. A régi szárny kibővítésre került, tágas tornateremmel lettünk gazdagabbak.

A csoportszobánk alapterülete, berendezése- melyet folyamatosan próbálunk gazdagítani - biztosítja a kicsik számára az önfeledt, szabad gyermekkort. A kiegészítő helyiségeket a meghatározott adottságok keretein belül úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek nyugodtan, zökkenőmentesen tudják kielégíteni alapvető szükségleteiket. Udvarainkon a közel 40 éves fák hűsítő árnyékot, a nagyobb részben fa játékok pedig határtalan mozgáslehetőséget biztosítanak gyermekeink számára. Melegítőkonyhával rendelkezünk, terveink között szerepel a főzőkonyha visszaállítása. Ehhez jelenleg már folyamatban vannak a felújítási munkálatok.

Személyi feltételeink jók. A vezető óvónő szakvizsgával rendelkezik, továbbá az óvodapedagógusok tanfolyamokon, továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek.

Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez a megfelelő szakembereket -gyógypedagógust.

Az óvoda felnőtt közössége innovatív ( óvodapedagógusok, dajka viselkedésükkel, magatartásukkal modellként állnak a szülői és a faluközösség előtt) .

Lehetőséget adunk a szülők igényeinek megfelelően a hit és vallásoktatásra, mely vallási, felekezeti hovatartozástól függetlenül biztosítja a gyermekek vallási, erkölcsi nevelését. Több, mint 10 éve népi játék és néptánc foglalkozással tesszük gazdagabbá a gyermekek mindennapjait. Sok, érdekes programmal felejthetetlenné óvodás éveiket.

Óvodánk kiemelt feladatának tekinti:

o a hagyományok őrzését, ápolását.

o a játékon belüli mozgásos játékok kialakítását,

o a differenciált képességfejlesztést, tehetséggondozást

o a komplex környezeti nevelés megvalósítását

o SNI gyermekek differenciált fejlesztését, rehabilitációját.

Mindezen feladatok megvalósítása közben fontosnak tartjuk a gyermekkor maximális védelmét, hiszen ez a legtágabb értelemben vett tanulásnak és életfontosságú beállítódások kialakulásának kora.

Nem a kötelességek, hanem a szabadság ideje.